Dalton

Obs Zuid - Daltonschool in ontwikkeling 

De afgelopen drie jaren heeft obs Zuid zich ontwikkeld van een openbare school waar klassikaal werd lesgegeven, naar een school waarbij alles vanuit de daltonvisie wordt vormgegeven. 

Dit daltononderwijs rust op de volgende vijf kernwaarden:  zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit, samenwerken en reflectie. De logo's van deze kernwaarden zijn door onze hele school te vinden en krijgen op deze manier voor de leerlingen inhoud. 

Om een school officieel daltonschool te mogen noemen, moet er eerst een visitatie door de NDV (Nederlandse Dalton Vereniging) plaatsvinden. De visitatie van obs Zuid zal in oktober plaatsvinden. 

Naast de informatie die u op onze website vindt, willen wij u verwijzen naar ons daltonbeleidsplan, waarin alle daltoninformatie met betrekking tot onze school uitvoerig beschreven staat. Tevens kunt u een kijkje nemen op de website van de NDV: www.dalton.nl

Wij wensen u veel leesplezier! 

Team obs Zuid, Wolvega