Doomijn

Sinds 1 februari 2018 wordt er peuterspeelzaal (met VVE) aangeboden in ons gebouw. Dit wordt verzorgd door Doomijn. Ook bieden zij voorschoolse en naschoolse opvang aan. Juf Ina en juf Ingeborg zijn de juffen en op maandag, dinsdag en donderdag (08.45-12.00 uur) zijn op dit moment de 'les' dagen. Titie is de locatieleider.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klantadvies: 038 421 45 21 of: www.doomijn.nl