Doomijn

Sinds 1 februari 2018 wordt er peuterspeelzaal (met VVE) aangeboden in ons gebouw. Dit wordt verzorgd door Doomijn. Ook bieden zij voorschoolse en naschoolse opvang aan.

Juf Stijntje, juf Ingeborg en juf Tineke zijn de juffen en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45-12.15 uur. Maaike Boomsma is de locatieleider, Gea Ballast is de VVE coordinator. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klantadvies van Doomijn: 038 421 45 21 of: www.doomijn.nl