Informatie

Dalton

Onze school heeft voor een nieuw onderwijsconcept gekozen en we gaan voor het Dalton concept. Wij werken volgens 5 kernwaarden; Verantwoordelijkheid, Samenwerken, Effectiviteit, Zelfstandigheid en Reflectie.

Sinds het schooljaar 2017-2018 volgen wij met het hele team een scholing Dalton. Deze scholing wordt verzorgd door Hans Wotlhuis (schrijver van het boek Focus op Dalton) van de organisatie Saxion Dalton Deventer https://saxion.nl/daltondeventer/site.

Op 22 mei zijn alle leerkrachten Dalton gecertificeerd!!

En in april zullen onze beide Dalton coordinatoren (juf Anja onderbouw en juf Janine bovenbouw) ook gecertificeerd zijn. In april 2020 ontvangt onze school de de visitatie. Vanaf die datum is OBS Zuid een Daltonschool.

Op dit moment mogen we ons Dalton I.O. (in oprichting) noemen. 

Meer informatie staat op www.dalton.nl