Informatie

Dalton

Onze school heeft voor een nieuw onderwijsconcept gekozen en we gaan voor het Dalton concept. Wij werken volgens 5 kernwaarden; Verantwoordelijkheid, Samenwerken, Effectiviteit, Zelfstandigheid en Reflectie.

Op woensdag 22 mei 2019 hebben alle teamleden de scholing van Dalton met een goed gevolg afgelegd. en hebben allemaal hun Dalton diploma ontvangen. Deze scholing werd verzorgd door Hans Wotlhuis (schrijver van het boek Focus op Dalton) van de organisatie Saxion Dalton Deventer https://saxion.nl/daltondeventer/site.

Onze beide Dalton coordinatoren (juf Anja onderbouw en juf Janine bovenbouw) zijn sinds 10 juni 2020 gecertificeerd. In oktober 2020 (was april 2020, maar is uitgesteld vanwege Corona) ontvangt onze school de de visitatie. Vanaf die datum is OBS Zuid een Daltonschool.

Op dit moment mogen we ons Dalton I.O. (in oprichting) noemen. 

Meer informatie staat op www.dalton.nl 

Vanaf augustus 2020 hebben we elke nieuwsflits een Dalton update.