Nieuws - School is dicht

Beste ouders/verzorgers, net is bekend geworden dat alle basisscholen in Nederland gesloten worden tot 6 april, dit i.v.m. het Coronavirus. Dit geldt dus ook voor onze school, OBS Zuid is dicht tot 6 april en ook alle vergaderingen/activiteiten gaan niet door op de avond (versiercommissie, OV en MR).

Dit stuurt Comprix (zie bijlage)
De kinderopvang volgt de scholen en gaat ook dicht. Samen met gemeentes en de Kinderopvang voelen we onze maatschappelijke opdracht om samen een vorm van opvang te regelen voor ouders die dat niet zelf kunnen én behoren tot de zogenaamde vitale beroepen
( https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen). We hebben daarover contact met de organisaties
voor Kinderopvang. U wordt daarover geïnformeerd op een later moment.
Behoort u tot de vitale beroepen en heeft u geen opvang, neemt u dan even contact met Rik (directie@obszuid.nl).

Voor onze school geldt dat juf Marianne en meester Rik morgen om half 9 aanwezig zijn om de leerlingen van ouders van de 'vitale beroepen' op te vangen. Om 09.30 uur is de rest van het team (degene die niet verkouden of ziek is) aanwezig om te overleggen over 'thuisonderwijs'. In de loop van de dag hoort iedereen wat de kinderen thuis mogen en moeten doen en wanneer eventueel werk en materiaal opgehaald kan worden. 

Het is voor iedereen een spannende, unieke en bijzonder situatie, we hopen op ieders begrip,

Met vriendelijke groeten,

Team OBS Zuid Wolvega.

Geplaatst op: 15 Maart 2020

terug