Nieuws - Gezonde school vignet Relaties en seksualiteit

 Dalton OBS Zuid Wolvega is (wederom) gezond

Daltonschool OBS Zuid Wolvega heeft het vierde vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de school zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

De school is trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgt de school voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft het team aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vindt de school belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

De school heeft het afgelopen schooljaar speciale aandacht gehad voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Hiervoor zet het team de volgende activiteiten in; de methodes Kanjertraining en  Kriebels in je buik, een ouderavond over het onderwerp, gastlessen over Sexting en Grooming in de bovenbouw, de week van de Lentekriebels en het team integreert het onderwerp in de methode Topontdekkers (was tot 1-8-2022 Topondernemers).

Op dit moment heeft de school de volgende vignetten behaald:

  • Voeding
  • Bewegen en Sport
  • Welbevinden
  • Relaties en Seksualiteit

Komend schooljaar (2022-2023) gaat het team op voor het laatste vignet en dat is Milieu en Natuur. Hier heeft de school ook extra budget voor gekregen vanuit de Gezonde school.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Geplaatst op: 19 Augustus 2022

terug