Schoolgids 2022-2023

De schoolgids is voor (toekomstige) ouders een belangrijke bron van informatie. Het geeft o.a. veel praktische informatie over onze school. Natuurlijk bevat deze gids ook informatie over het onderwijs op OBS Zuid. Met deze gids proberen wij u een zo compleet mogelijk beeld te geven.

Dit schooljaar gaan we een nieuwe opzet maken, de praktische informatie komt in schoolgids A en de andere informatie komt dan in schoolgids B.

Schoolgids A krijgt elk gezin aan het begin van het schooljaar mee naar huis. Schoolgids B kan u alleen downloaden vanaf onze site. Hier staat ook nog een keertje schoolgids A op. De bijlagen horende bij schoolgids B zijn op te vragen bij de directeur (directie.zuid@comprix.nl).

Heeft u nog behoefte aan nog meer (onderwijskundige) informatie, dan verwijzen wij naar het schoolplan 2019-2023.

Als er nog vragen zijn, stel ze gerust.