Nieuws - Diplomering Dalton

Juf Janine en juf Anja hebben afgelopen woensdag hun opleiding tot Dalton coördinator afgerond. Het was een 2 jarige opleiding vanuit Saxion Hogeschool Deventer. Ze hebben het Daltonbeleidsplan geschreven voor de komende 4 jaar en verder hebben zij samen met het team het Dalton onderwijs van onze school ingericht. Juf Anja is van de onderbouw (groep 1 t/m 3) en juf Janine is van de bovenbouw (groep 4 t/m 8). In de teamvergaderingen bereiden zij het onderdeel Dalton voor, ze overleggen met leerkrachten, IB-er en directeur. Ze volgen scholing en zorgen dat de scholing van het team gevolgd wordt en ze bezoeken netwerkbijeenkomsten. Kortom een interessante functie!! Juf Dana heeft versnel haar opleiding tot Dalton leerkracht afgerond en dat vinden we super!!

Juf Anja, juf Janine en juf Dana, ontzettend bedankt voor jullie inzet en gefeliciteerd met jullie diploma!

 

Geplaatst op: 12 Juni 2020

terug