0561 - 615 138Oranje Nassaulaan 51, 8471 LL Wolvegadirectie.zuid@comprix.nl

Hierbij geven wij u een overzicht van ons schoolaanbod met betrekking tot kernwaarde 'Effectiviteit'. In ons daltonbeleidsplan wordt deze kernwaarde verder uitgewerkt. 

  • Kwartiertjesrooster 

De lestijd op obs Zuid wordt zo effectief mogelijk ingepland. Dit begint ’s ochtends al bij het ingaan van de school, waarbij de bel om 8.25 uur luidt. Op deze manier kunnen de lessen stipt om 8.30 uur starten, wanneer de tweede bel luidt. 

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘kwartiertjesrooster’. Elk kwartier kan een instructie of les starten. Wanneer de leerlingen geen instructie volgen, zijn zij vrij om hun zelfstandige werktijd zelf in te plannen en te gebruiken om aan eigen doelen te werken (weekcontract). 

De instructiemomenten zijn bij spelling en rekenen verdeeld in subgroepen. De leerlingen weten voorafgaand aan de les in welke subgroep zij voor die les instructie zitten en zij zorgen dat ze op tijd in de klas zijn voor hun instructies.  

  • Planbord 

Alle instructies vanaf groep 3 worden op het planbord genoteerd. Het vakgebied staat beschreven in zwarte letters, de les in het rood en de lesdoelen in het blauw. Groen wordt gebruikt om plan- en reflectiemomenten te noteren. 

  • Taak 

Alle tijd is daltontijd. Dit betekent dat de leerling eigenaar is van zijn eigen ontwikkeling. Hij is verantwoordelijk voor het volgen van zijn instructies, keuze van de werkplek, met wie er samengewerkt wordt, etc. Er zijn dan ook geen leerlingen die niets te doen hebben of niet voldoende werk hebben. De leerlingen werken aan IK-doelen en periodedoelen die zij tijdens het zelfstandig werken zelfstandig kunnen inplannen. 

Om zo goed mogelijk aan de periodedoelen van rekenen te kunnen werken, is er een rekenkast beschikbaar voor alle groepen. Deze kast is verrijdbaar en gevuld door de leerkrachten van alle groepen, om zo alle rekenniveaus tegemoet te komen qua oefenmateriaal.