0561 - 615 138Oranje Nassaulaan 51, 8471 LL Wolvegadirectie.zuid@comprix.nl

Hierbij geven wij u een overzicht van ons schoolaanbod met betrekking tot kernwaarde 'Reflectie'. In ons daltonbeleidsplan wordt deze kernwaarde verder uitgewerkt. 

Het kunnen reflecteren op eigen gedrag, werk en handelen, is van groot belang in het kader van ontwikkeling. Als je van jezelf weet wat goed gaat én wat je ontwikkelpunten zijn, dan kan daar specifiek aandacht aan worden geschonken en is het mogelijk om (nieuwe) doelen te stellen.  

Er wordt op obs Zuid op verschillende manieren gereflecteerd. Een aantal voorbeelden hiervan is: 

  • Reflectie a.d.h.v. het weekcontract;
  • Reflectie na elke presentatie van Topondernemers in groep 4 t/m 8 middels feedback van medeleerlingen en/of een reflectieformulier;
  • Reflectiegesprekken met tafelgroepjes of tussen leerlingen onderling;
  • Reflectie op daltondoelen (weekcontract en thermometer/reflectierups);
  • Reflectie op ik-doelen (weekcontract);
  • Reflectie a.d.h.v. ambitiegesprekken;
  • Reflectie op gedrag d.m.v. de Kanjertraining