0561 - 615 138Oranje Nassaulaan 51, 8471 LL Wolvegadirectie.zuid@comprix.nl

Hierbij geven wij u een overzicht van ons schoolaanbod met betrekking tot kernwaarde 'Verantwoordelijkheid'. In ons daltonbeleidsplan wordt deze kernwaarde verder uitgewerkt: 

  • Daltondoelen 

Eigenaarschap is voor het onderwijs op obs Zuid een zeer belangrijk thema, dat volop in ontwikkeling is. Het onderwijs is wat dit onderdeel betreft volop in ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn het werken met een weekcontract, ambitiegesprekken en het werken met Mijn Rapportfolio, dat in het tweede deel van het schooljaar geïntroduceerd wordt. 

Het daltondoel hangt per week duidelijk zichtbaar in de klas. Tijdens de vastgestelde reflectiemomenten reflecteren de leerlingen op hun IK-doel. 

  • Werken met een weekcontract 

Dagelijks wordt vanaf groep 3 ’s ochtends eerst het weekcontract besproken. Er is ook al in groep 3 sprake van vooraf, tijdens en na reflecteren. Deze reflectiemomenten worden vaak op maandag, woensdag en vrijdag ingepland. Leerlingen leren zo dat zij ’s ochtends kijken naar hun IK-doel en of zij voor die betreffende dag een afspraak met zichzelf hebben gemaakt. Dit wordt dan driemaal per week gereflecteerd.  

  • Ik-doelen 

Naast doelen die de school heeft gesteld voor al haar leerlingen, stellen de leerlingen ook doelen voor zichzelf. Dit kunnen doelen zijn op cognitief vlak, maar ook sociaal-emotionele doelen. Het doel komt vanuit de leerling zelf. Dit noemen wij zoals eerder genoemd IK-doelen. 

De IK-doelen worden op het weekcontract genoteerd door de leerling. Het IK-doel kan van korte duur zijn, of juist een langere periode beslaan. Wekelijks wordt er tijdens de reflectiemomenten op het IK-doel gereflecteerd, net als bij het daltondoel. Dit kan zowel in subgroepen als klassikaal plaatsvinden.  

  • Topografie 

In groep 6/7/8 wordt gewerkt met OnlineKlas voor topografie. In groep 6 krijgen de leerlingen tweewekelijks huiswerk van topografie mee en maken zij eens in de twee weken een toets. In groep 7/8 hebben de leerlingen een jaaroverzicht van alle toetsen gekregen en plannen zij hun toetsen zelf in. De leerkracht vraagt wel naar de voortgang van de leerlingen, maar is hierin niet meer sturend. De verantwoordelijkheid ligt bij de leerlingen zelf.