Informatie

Gymtijden 2021-2022

Groep 1&2:

De groepen 1 en 2 hebben iedere dag bewegingsonderwijs. Afwisselend komt gymnastiek, spel buiten of binnen en dans aan de orde. Zij hebben de beschikking over een speellokaal. De leerlingen gymmen iedere donderdag op gymschoentjes en in onderkleding. De tas met gymschoenen kan op school blijven in de daarvoor betreffende bakken. De kleuters gymmen elke dag binnen of buiten (ligt aan het weer).

Op donderdagochtend (10.30-12.00 uur) hebben de groepen 1&2 gymles in het speellokaal. Meester Timo geeft gastlessen aan de kleuters in week 36, 38,40,45,47,49,51,03,05,07,10,12,14 &16. De rest van de weken geeft juf Inge gymles op dat tijdstip. 

Op vrijdagochtend van 09.15-10.45 uur heeft groep 1 t/m 3 een caroussel met gymnastiek als onderdeel in de grote gymzaal. 

Groep 3 t/m 8:

De groepen 3 t/m 8 hebben twee gymlessen per week. Ouders dienen er voor te zorgen dat de leerlingen in groep 3 t/m 8 gymkleding bij zich hebben, welke bestaat uit een gympakje of gymbroek met T-shirt en gymschoenen. Turnschoentjes worden afgeraden. De groepen 3 t/m 8 gymmen van het hele schooljaar in de sporthal (van de gemeente) die in ons gebouw zit.

Op vrijdagochtend (09.15-10.45 uur) hebben de groepen 1 t/m 3 een caroussel met gymnastiek als onderdeel in de grote gymzaal.

 

Gymdag 1

Gymdag 2

Groep 3

Dinsdag (12.30-13.15 uur)

Vrijdag (09.15-10.45 uur)

Groep 4/5

Dinsdag (10.30-11.15 uur)

Vrijdag (10.45-11.30 uur)

Groep 5/6

Dinsdag (11.15-12.00 uur)

Vrijdag (11.30-12.15 uur)

Groep 7/8a

Dinsdag (08.30-09.15 uur)

Vrijdag (12.30-13.15 uur)

Groep 7/8b

Dinsdag (09.15-10.00 uur)

Vrijdag (13.15-14.00 uur)

     

Op dinsdag geeft of meester Rik les aan groep 4 t/m 8, of meester Timo. Voor groep 3 geldt dat of juf Alja lesgeeft of meester Timo. 

Groep 7&8 is i.v.m. de groepsgrootte en organisatie opgesplitst in 2 groepen.

Meester Rik is ons contactpersoon Sport en Bewegen.