Informatie

Kanjertraining

Op onze school werken we sinds schooljaar 2014-2015 met de Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder-kindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven ze de volgende doelen na.

We hebben nu als team Licentie A (2014-2015) en Licentie B (2016-2017) behaald, dit schooljaar 2018-2019 zullen we onze definitieve licentie behalen (18 april 2019). Juf Janine Veldhuizen is onze gecertificeerde Kanjercoordinator/antipest coordinator.  

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Informatiebrief voor ouders en andere belangstellenden