Informatie

Team 2019-2020

Op OBS Zuid werken in het schooljaar 2019-2020 de volgende mensen.

Juf Ankie Weda groep 1/2 (hele week)

Juf Anja Sijtsema groep 3 (woensdag en vrijdag)

Juf Inge Meijners groep 3 (maandag, dinsdag en donderdag)

Juf Lieselotte Dijkstra groep 4/5 (maandag, donderdag en vrijdag)

Juf Dana Brik groep 4/5 (dinsdag, woensdag en donderdag)

Meester Carsten Groenman groep 6 (hele week)

Juf Janine Veldhuizen groep 7/8 (hele week).

Juf Marianne Boonstra (Interne begeleider) op maandag en woensdag

Juf Zwaantje Brandsma (onderwijsassistentegroep 1/2) op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Jan Nijsingh (concierge) op maandag, dinsdag en woensdag

Meester Rik van Galen (directeur) hele week, donderdag groep 7/8

Juf Anja heeft elke maandag Dalton dag. Juf Janine heeft elke donderdag Dalton dag.